Menu Close

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Eilės Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina, Eur (Įsidarbinant)

Kaina, Eur (dirbant)

1.

Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių

47,93

72,31

2.

Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu

8,94

21,94

3.

Vairuotojų profesionalų

28,44

32,48

4.

Asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (veikiant sveikatą kenksmingiems veiksniams ar pavojingus darbus):

4.1.

Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis

10,56

17,87

4.2.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis

3,25

15,44

4.3.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis

11,37

4.4.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis

8,94

18,69

4.5.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis

4,06

12,19

4.6.

Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą

4,87

12,19

5.

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti darbus ar vykdyti veiklas, kur privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų

5,69

4,06

 

PATVIRTINTA

 Viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio 

pirminės sveikatos priežiūros centro

vyr.gydytojos 2022 m. spalio  14 d. įsakymu Nr. PV- 18

PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ, UŽ KURIUOS MOKA PATS DARBUOTOJAS, DARBDAVYS AR KITI FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, KAINOS

Indeksuotos paslaugų kainos patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-547 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo“

Pastaba: mokamų paslaugų kainos patvirtintos įstaigos vyr.gydytojos  2022-10-14 įsakymu Nr. PV-18 (įsigalioja nuo 2022-10-15)

 

Skip to content