Menu Close

Pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka

 

 

Būtinosios medicinos pagalbos atveju (susirgus staiga, esant aukštesnei nei 38 laipsnių temperatūrai, sutrikus širdies ritmui, atsiradus staigiam dusuliui ir pan.) pacientai, atvykę į gydymo įstaigą jos darbo laiku, priimami pirmumo tvarka. Kitais atvejais, pacientui pageidaujant gauti paslaugas tą pačią dieną, šeimos gydytojas suteiks paslaugas darbo dienos bėgyje.

 

Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarką bei mastą įsakymu patvirtina LR Sveikatos apsaugos ministras. Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie drausti privalomuoju sveikatos draudimu ar ne, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.

 

Įstaigos ne darbo laiku būtinąją medicinos pagalbą suteiks šeimos gydytojas.

 

Mirties liudijimų išrašymo tvarka:

  • Mirus pacientui, prisirašiusiam prie VšĮ Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centro, mirties liudijimą išrašo šeimos gydytojas arba, jam nesant, kitas šeimos gydytojas įstaigos darbo laiku.
  • Mirusiojo artimieji, besikreipiantys dėl mirties liudijimo, turi turėti savo asmens dokumentą ir mirusiojo asmens dokumentą. Jei mirusiajam buvo kviesta greitoji medicinos pagalba, artimieji turi turėti greitosios medicinos pagalbos išrašytą mirties konstatavimo pažymą.

 

 

Skip to content