Menu Close

Valstybės finansuojamos paslaugos

 

 

Kaišiadorių rajono viešoji įstaiga Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras teikia nemokamą pirminę sveikatos priežiūrą, kuri yra apmokama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ar privalomojo sveikatos draudimo fondo, ar savivaldybės sveikatos fondo lėšų.

 

Šias paslaugas įstaigai užsako ir už jas apmoka Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos užsakovai (valstybės valdymo ar savivaldos vykdomosios institucijos, taip pat valstybinė ir teritorinės ligonių kasos). Nemokamą pirminę sveikatos priežiūrą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įsakymai ir kiti teisės aktai.

Skip to content