Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2024 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2024 m. I ketv.

 

2023 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metus

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. I ketv.

 

2022 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metus

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. I ketv.

 

2021 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. I ketv.

 

2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. I ketv.

 

2019 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metus

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. I ketv.

 

2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus

Parsisiųsti .Zip formatu

 

IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansines būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės sumos

 

2017 m.

I ketvirtis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

II ketvirtis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS

III ketvirtis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS

IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Piniginių srautų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

 

2016 m.

I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumosVeiklos rezultatų ataskaita

II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos rezultatų ataskaita

III ketvirtis

Finansinė būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos rezultatų ataskaita

IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinig srautų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Piniginių srautų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

 

2015 m.

VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

Finansinės veiklos ataskaita

2016m. veiklos užduočių rodiklių projektas

Aiškinamasis raštas už 2015m.

 

2014 m.

VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ (siųstis xls. formatu)

VSAFAS „Finansavimo sumos“ (siųstis xls. formatu)

Finansinės veiklos ataskaita (siųstis xls. formatu)

Veiklos rezultatų ataskaita (siųstis xls. formatu)

 

 

 

Skip to content